వేసవి సెలవుల్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న జాన్వీ కపూర్ 

మేకప్ లేకుండా బోల్డ్ ఫోటోషూట్

వైట్ డ్రెస్ లో థైస్ చూపిస్తున్న జాన్వీ కపూర్