అందాల రాజహంసలా కనిపిస్తున్న  ఆషిక రంగనాథ్

Ashika Ranganath

Ashika Ranganath

కన్నడ సినిమాల నుంచి టాలీవుడ్ వైపు వచ్చిన బ్యూటీగా ఆషిక రంగనాథ్

Ashika Ranganath

2016లో 'క్రేజ్ బాయ్'తో అక్కడ ఆమె ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Ashika Ranganath

తెల్లని చీరకట్టులో ఆమె అందాల రాజహంసను గుర్తుచేస్తోంది. 

Ashika Ranganath

వెన్నెల్లో చందమామ ను తలపిస్తున్న ఆషిక రంగనాథ్

Ashika Ranganath